TÜYAK

  • Toplumun yangın güvenliği konusunda eğitilmesini sağlamak üzere bilim ve teknoloji alanında araştırmalar yapılmasını sağlamak,
  • Kamu ve özel kuruluşların personelinin yangından korunma ve yangın söndürme konularında eğitilmelerini sağlamak üzere teknik yayınlar hazırlanması, hazırlanan kaynakların paylaşılması sağlamak,
  • Halkın yangın eğitimi göreceği eğitim tesisleri ve itfaiye okulları açılmasını sağlamak
  • Kamu Kurumları ve bilimsel kuruluşlarla ilişki kurmak suretiyle yangın önleyici sistemlerin standartlarını ve cihazların geliştirilmesini sağlamak veya yardımcı olmak.
  • Saray, kütüphane, milli arşiv ve tarihi vakıf eserleri gibi kültür varlıklarının yangın güvenliğinin sağlanması konusunda imkanları ölçüsünde yardımcı olmak.
  • Yangın önleme ve yangından korunmaya yönelik laboratuar, test istasyonu ve benzeri tesisler kurmak, kurulmasına yardımcı olmak,
  • Ülkede yangından kaynaklanan can ve mal kaybını doğru bilgi ve kaynakları -kullanarak asgariye indirilmesi,
  • Toplumun yangın güvenliği konusunda eğitilmesini sağlamak.

Talep Formu

TÜYAK yayınlarını temin etmek için lütfen aşağıdaki formu eksiksiz doldurunuz. Formun gönderimini yaptıktan sonra, tarafınıza bilgilendirme maili gelecektir.

Tüyak Bildiri Kitapları hariç, Teknik Yayınlarımız ücrete tabidir.

Talep Edilen Yayın

Bilgi Formu

TÜYAK yetkililerinin bilgi talebinizle ilgili size dönüş yapabilmesi için iletişim bilgilerinin tam olarak verilmesi gerekmektedir.