KURS

Kurs 1 :

Konu  : Mimari Tasarımda Yangın Güvenliği
Tarih   : 22 Kasım 2023, Çarşamba (09:00 – 17:00)
Eğitmen : Coşkun YARAR

Amaç : Mimari tasarımda yangın güvenliğini ilgilendiren konular genel olarak; kaçış yolları, yangın kompartmanları, yapı malzemeleri ve itfaiye ulaşım yolları başlıkları altında değerlendirilir. Ülkemizde binaların mimari yangın tasarımı “Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik (BYKHY)” hükümlerine uygun olarak yapılmak zorundadır. Bu eğitimin amacı, mimari yangın tasarımı ile ilgili yönetmelik hükümlerinin uluslararası standartlarla (NFPA 101) karşılaştırmalı olarak anlatılmasıdır. Eğitim süresi bir gün olup, konu başlıkları aşağıdaki gibidir.

 • Giriş ve Tanımlar
 • Yönetmelik ve Standartlar
 • Kaçış Yolu Bileşenleri, Merdiven ve Kapı Detayları
 • Çıkışların Sayısı ve Konumlandırılması
 • Tek Yönlü ve İki Yönlü Kaçış Mesafeleri ile Ölü Koridorlar
 • Kullanıcı Sayısı ve Çıkış Kapasitesi Hesabı
 • Yangın Kompartmanları
 • Taşıyıcı Sistemler için Yangın Dayanımı
 • Taşıyıcı Olmayan Yapı Elemanları için Yangın Dayanımı
 • Yapı Malzemelerinin Yangına Tepki Sınıfları
 • Bina Dış Kabuğundaki Uygulamalar (Cepheler ve Çatılar)
 • İç Mekan Uygulamaları (Duvar, Tavan ve Döşeme Kaplamaları)
 • İtfaiye Araçları İçin Binaya Ulaşım Yolları

 – Katılımcı sayısı 50 kişiyle  sınırlandırılmıştır.
 – Eğitim sonunda katılım belgesi verilecektir.

Eğitim Ücreti                                      : 2.500- TL (ikibinbeşyüz) + KDV
TÜYAK Üyeleri Eğitim Ücreti   : 2.000.- TL (ikibin) + KDV
Ön Kayıt                                                : egitim@tuyak.org.tr     0(212) – 320 2404
Kurs Yeri                                               : Lütfü Kırdar Kongre Merkezi Rumeli Salonu (Kurs Sınıfı), İstanbul

 • Eğitim dokümanı kurs başlangıcında dağıtılacaktır.
 • Öğle yemeği kurs bedeline dahil olup ödeme kurs başlamadan önce alınmaktadır.
 • Eğitimin açılabilmesi için en az 10 kişi kayıt alınması gereklidir. 

 


Kurs 2 :

Konu    : Yağmurlama Sistemi Tasarımında Bilgisayar Destekli Hidrolik Hesap Eğitimi
Tarih    : 23 Kasım 2023, Perşembe (09:00 – 17:00)
Eğitmen : Serhat GÖKE

Amaç : Bu eğitim programının amacı yağmurlama sistemi hidrolik hesaplarının ne amaçla ve nasıl yapıldığını anlamak, Türkiye’de yaygın olarak kullanılan bir hesap programının kullanımı ile ilgili detayları vermek, hesap raporlarının nasıl okunacağını öğrenmek ve örneklerle bilgileri pekiştirmektir. Eğitim süresi bir gün olup, konu başlıkları aşağıdaki gibidir.

 • Hidrolik Hesabın Yapılmasının Amacı
 • Yağmurlama Sistemi Tipleri
 • Esas Alınan Standartlar
 • Standartlara Göre Tehlike Sınıfları ve Tasarım Kriterleri
 • Hidrolik Hesap Esasları
 • Bilgisayar Tabanlı Hidrolik Hesap Programları
 • Örnek Programın Tanıtılması
 • Programa Veri Girişi
 • Programla Otomatik Hesap Yapmak
 • Programla Elle Hesap Yapmak
 • Örnekler ve Çözümleri

 – Katılımcı sayısı 50 kişiyle sınırlandırılmıştır.
 – Eğitim sonunda katılım belgesi verilecektir.

Eğitim Ücreti                                      : 2.500- TL (ikibinbeşyüz) + KDV
TÜYAK Üyeleri Eğitim Ücreti   : 2.000.- TL (ikibin) + KDV
Ön Kayıt                                                : egitim@tuyak.org.tr     0(212) 320 2404
Kurs Yeri                                               : Lütfü Kırdar Kongre Merkezi Rumeli Salonu (Kurs Sınıfı), İstanbul

 • Eğitim dokümanı kurs başlangıcında dağıtılacaktır.
 • Öğle yemeği kurs bedeline dahil olup ödeme kurs başlamadan önce alınmaktadır.
 • Eğitimin açılabilmesi için en az 10 kişi kayıt alınması gereklidir.

 


Kurs 3 :

Konu   : Endüstriyel Tesislerde Yangın Algılama ve Uyarı Sistemleri Tasarımı
Tarih   : 24 Kasım 2023, Cuma  (09:00 – 15:00)
Eğitmenler : Kemal YAPICI ve Aytekin DURMUŞ

Amaç : Bu eğitimin amacı, ülkemizde endüstriyel tesislerde yangın algılama sistemlerini Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve EN54 Serisi standartlarına göre söz konusu sistemlerin tasarımında izlenecek adımları anlatmak, endüstriyel tesislerde bulunan çevresel faktörlerin yangın algılama sistemine etkilerini analiz etmek ve katılımcıların sorularını yanıtlamaktır. Eğitim süresi bir gün olup konu başlıkları aşağıdaki gibidir.

 • Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik ve EN54 Serisi standartların incelenmesi
 • EN 54-14 standardı doğrultusunda Yangın Algılama sistemi tasarımı
 • Endüstriyel tesislerde yangın algılama zorlukları ve çözüm önerileri
 • Yeni teknolojiler hakkında bilgilendirme
 • EN54-14 doğrultusunda yangın algılama sistemi bakımları
 • Sesli Alarm sistemleri standartlarının incelenmesi
 • EN 54-32 standardı doğrultusunda Sesli Alarm sistemi tasarımı
 • EN54-14 doğrultusunda Sesli Alarm sistemi bakımları

 


– Katılımcı sayısı 50 kişiyle sınırlandırılmıştır.
 – Eğitim sonunda katılım belgesi verilecektir.

Eğitim Ücreti                                      : 2.500- TL (ikibinbeşyüz) + KDV
TÜYAK Üyeleri Eğitim Ücreti   : 2.000.- TL (ikibin) + KDV
Ön Kayıt                                                : egitim@tuyak.org.tr     0(212) 320 2404
Kurs Yeri                                               : Lütfü Kırdar Kongre Merkezi Rumeli Salonu (Kurs Sınıfı), İstanbul

 • Eğitim dokümanı kurs başlangıcında dağıtılacaktır.
 • Öğle yemeği kurs bedeline dahil olup ödeme kurs başlamadan önce alınmaktadır.
 • Eğitimin açılabilmesi için en az 10 kişi kayıt alınması gereklidir.