İş Güvenliği Uzmanlarına Yönelik Yangın Güvenliği Değerlendirmesi – Bilgilendirme Eğitimi (8-9 Kasım 2018)

Amaç : İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği ilgili maddeleri gereği işyerlerinde yürütülecek risk değerlendirmesi faaliyeti iş güvenliği uzmanlarının temel görevlerindendir. Yangın tehlikesinin oluşturacağı zararın ve etkilerinin değerlendirilmesi sürecinde farklı disiplinlerden mezun iş güvenliği uzmanlarının mevzuat kapsamında temel bilgileri edinebilmesi amaçlanmıştır.

Katılımcılar eğitimi tamamladığında aşağıda yer alan hususlar hakkında bilgi edinmeleri hedeflenmiştir;

·         Yangın önleme, yangından korunma ve yangınla mücadelenin ne anlama geldiği,

·         Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere ilgili mevzuat,

·         Bir işletmede yangın güvenliği değerlendirmesi çalışması gerçekleştirirken hangi unsurların inceleneceği

·         Yangın güvenliği değerlendirme raporunun ana öğeleri,

·         Yangın güvenlik sistemlerin temel çalışma prensipleri,

·         Yangın güvenliği organizasyonu

Katılımcı sayısı 30 kişiyle sınırlandırılmıştır. 

Eğitim süresi 2 gün olup, tüm katılımcılara “Katılım Belgesi” verilecektir.

Eğitmenler : Memet Gültek, Öğr.Gr.Dr. A. Serdar Gültek

Eğitim Ücreti                        : 700.- TL (yediyüz)

TÜYAK Üyeleri Eğitim Ücreti         : 500.- TL (beşyüz)

Ön Kayıt                                : egitim@tuyak.org.tr

Eğitim Yeri                            : İTÜ Vakfı Sosyal Tesisleri Maçka/İstanbul        

Eğitim Konuları: 

1.    Yangından korunma temel prensipleri,

a.    İdari önlemler

                                                i.    Ateşli ve sıcak iş izin sistemi

                                               ii.    Sigara yasağı

                                              iii.    Yangın algılama, söndürme, tahliye, elektrik sistemlerin düzenli bakımı ve dokümantasyonu

2.    Yanıcı ve tutuşturucu kaynakların değerlendirilmesi,

a.    BYKHY Kısım 8 – Tehlikeli Kimyasallar, CLP Tüzüğü

b.    Statik elektrik 

3.    Binadaki pasif önlemlerin değerlendirilmesi,

a.    Kompartmantasyon, yangın duvarı, yangına dayanıklı kapı, pencere ve diğer açıklıklar

b.    Şaftların ve dikey ve yatay bölme geçişlerinin izolasyonu 

4.    Yangın algılama,

a.    Yangın algılama temel prensipleri

b.    Yangın algılama ve alarm sistemleri

5.    Yangına müdahale,

a.    Sulu söndürme sistemleri

b.    Gazlı söndürme sistemleri

c.    Taşınabilir yangın söndürme cihazları

6.    Yangında haberleşme,

a.    Yangında haberleşme organizasyonu ve teknoloji

b.    Yangında anons sistemleri

7.    Yangında tahliye,

a.    Tahliye sistemi   

                                                i.    Kaçış kapılarının temel özellikleri

                                               ii.    Kaçış kapısı adedi ve genişliği (örnek hesaplama)

                                              iii.    Kaçış koridoru

                                             iv.    Kaçış merdivenleri

                                              v.    Asansörler

b.    Acil aydınlatma

c.    Acil yönlendirme

8.    Acil durum organizasyonu,

a.    Ekiplerin oluşumu ve eğitimi

b.    İşyerlerinde Acil Durumlar Yönetmeliği

c.    Tatbikatlar

Eğitmenler:  

Memet GÜLTEK / Makine Mühendisi-İş Güvenliği Uzmanı (A) (M.Sc.)

TÜYAK Üyesi / MMO İş Güvenliği, Yangın Güvenliği, İş Ekipmanları Komisyon Üyesi

Serdar GÜLTEK / Makine Mühendisi (Dr.)-Yangın Güvenlik Mühendisi (M.Sc.), Afet Yönetimi (M.Sc.)

İş Güvenliği Uzmanı (A), NEBOSH, Öğr.  Gör. (İstanbul Üniversitesi), TÜYAK, NFPA, SFPE Üyesi

Bu Gönderiyi Paylaş:

Son Haberler